قابل توجه کلیه دانشجویان فارغ التحصیل :

جهت تسویه حساب و تکمیل پرونده فارغ التحصیلان در روزهای شنـبه ، دوشنـبه و چهارشنـبه

جهت اخـذ مدرک موقـت تحصـیلی روزهـای

سه شنبه و پنجشنبه

ساعات پاسخگویی :

شنبه  تا چهارشنبه :   9  تا ۱۶:۳۰

پنجشنبه  :   9 تا ۱۳