قابل توجه کلیه دانشجویان

( به جز دانشجویان مشمول تحصیل رایگان بنیاد شهید )

کلیه دانشجویان فوق موظفند در سامانه هم آوا ، قسمت کارنامه مالی ، وضعیت مالی خود را بررسی نمایند و در صورت وجود بدهی حداکثر تا تاریخ ۱۹/۰۵/۹۸ در قسمت تسویه حساب ، بدهی خود را پرداخت نمایند .

 قابل ذکر است در صورت عدم تسویه بدهی ، بروز هر گونه مشکل به عهده شخص دانشجو می باشد .