اطلاعیه : تعطیلی مرکز علمی کاربردی واحد ۲۶ از تاریخ ۲۹ تیر لغایت ۳ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعیه : تعطیلی مرکز علمی کاربردی واحد ۲۶ به مدت ۶ روز اطلاعیه مهم :  بر اساس مصوبه روز دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و تعطیلی ادارات و مراکز استان تهران ، مرکز آموزش علمی کاربردی واحد ۲۶ نیز از تاریخ سه شنبه ۲۹ تیر لغایت یکشنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۰…