آيين نامه انضباطي دانشجويان

 « آيين نامه انضباطي دانشجويان » مصاديق پوشش (مجاز و غير مجاز) ويژه دانشجويان مصوب جلسه ۱۹۷ شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در تبيين تبصره ۳/د ماده ۶ آئين نامه انضباطي دانشجويان (مصوب جلسه ۳۵۸ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ ۷۴/۰۶/۱۴) لباس ها همواره بايد ساده و آراسته،…

پرداخت شهریه و بروز رسانی کارنامه مالی

قابل توجه کلیه دانشجویان ( به جز دانشجویان مشمول تحصیل رایگان بنیاد شهید ) کلیه دانشجویان فوق موظفند در سامانه هم آوا ، قسمت کارنامه مالی ، وضعیت مالی خود را بررسی نمایند و در صورت وجود بدهی حداکثر تا تاریخ ۱۹/۰۵/۹۸ در قسمت تسویه حساب ، بدهی خود را پرداخت نمایند .  قابل ذکر…