شماره تلفن های مرکز

جهت برقراری ارتباط با کارشناسان مرکز از شماره تلفن های ذیل استفاده کنید . ردیفنامواحد شماره تلفن ۱ خانم عقیلی – معاونت پژوهشی آموزش۴۴۰۹۸۷۱۹۲ خانم فراهانی – امتحانات آموزش آموزش ۴۴۰۹۸۲۳۸۳ خانم ساعی – ( مسئول امور کارشناسی ) آموزش ۴۴۰۹۸۲۳۶۴ خانم اصغرزاده – ( مسئول امور کاردانی ) آموزش ۴۴۹۶۱۰۸۳۵ خانم امینی – دبیرخانه…